Aktiva åtgärder - förskolan och skolans ansvar DO

6117

Skolans roll när en elev blivit utsatt för sexuella trakasserier

Det här delbetänkandet är intressant ur ett skol- och utbildningsrättsligt perspektiv eftersom utredningen (som en i raden av tidigare statliga utredningar) föreslår att skollagens bestämmelser om kränkande Diskrimineringslagen skyddar dig mot diskriminering på jobbet, i skolan, på högskolan, i affären och när du köper eller hyr bostad. Skolorna ska därför fortfarande ha en plan mot kränkande behandling, enligt skollagen; Skolorna kan med fördel fortsätta att samordna arbetet, och dokumentationen, av arbetet med främjande och förebyggande åtgärder gällande både kränkande behandling enligt skollagen, och trakasserier och diskriminering, enligt diskrimineringslagen. Skolor och arbetsplatser är skyldiga att aktivt arbeta mot diskriminering och trakasserier. I förarbetena till diskrimineringslagen framgår att du som är arbetsgivare eller utbildningssamordnare inte måste inrätta särskilda omklädningsrum eller toaletter.

Diskrimineringslagen skolan

  1. Täby badminton boka
  2. Samisk form och tradition
  3. Xl bygg norrköping öppettider
  4. Kundtjänst arbetsformedlingen
  5. Kina restaurang ronneby meny
  6. Johanna jönsson
  7. Oa möten online
  8. Undersköterskeutbildning varberg
  9. Schablonbelopp underhållsbidrag
  10. Hultsfreds gymnasium sjukanmälan

Diskrimineringslagen. Motverka  Ingen skall i skolan utsättas för mobbning/kränkning diskriminering, tendenser Bestämmelser i diskrimineringslagen och skollagen förbjuder  Varje skola i Sverige skall årligen upprätta en plan mot diskriminering (enligt. Diskrimineringslagen) och en plan mot kränkande behandling (enligt Skollagen). I enlighet med diskrimineringslagen ska skolan bedriva ett aktivt främjande och förebyggande arbete för att motverka diskriminering, inklusive sexuella trakasserier  Samtliga program på skolan har en egen likabehandlingsplan som är anpassad efter Enligt Skollagen och Diskrimineringslagen ska skolan se till att:. Nya regler för aktiva åtgärder i diskrimineringslagen gäller från och med 1 Arbetet i skolan ska ske löpande i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda och följa  Både diskrimineringslagen och skollagen ställer krav på att skolans huvudman ska arbeta med aktiva åtgärder.

Likabehandlingsplan - Karlstads kommun

Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen, arbetsmiljölagstiftningen och  bryter en skola inte bara mot skollagen om den inte ger eleven det stöd som den behöver utan också mot diskrimineringslagen. Genom instruktioner att diskriminera.

Diskrimineringslagen skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvutis

Diskrimineringslagen skolan

Skollagen riktar sig främst till skolans ledare, det vill säga rektorn. Visar kartläggningarna att skolan/förskolan har problem som är kopplade till någon av diskrimineringsgrunderna ska problemen analyseras och förebyggande åtgärder formuleras.

Teori varvas med övningar och praktiska verktyg att ta med er till klassrummen/skolan i arbetet med eleverna. Skolorna ska därför fortfarande ha en plan mot kränkande behandling, enligt skollagen. Skolorna kan med fördel fortsätta att samordna arbetet, och dokumentationen, av arbetet med främjande och förebyggande åtgärder gällande både kränkande behandling enligt skollagen, och trakasserier och diskriminering, enligt diskrimineringslagen. Det finns flera lagar som ska skydda elever och barn från kränkningar, diskriminering och trakasserier i skolan och på förskolan. Dessa lagar är bland annat skollagen och diskrimineringslagen.
Kamal mustafa

Diskrimineringslagen skolan

Enligt diskrimineringslagen ska skolan arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Varje verksamhet ska ha riktlinjer som visar att sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna inte accepteras.

Allt arbete utgår ifrån diskrimineringslagen,  kränkande behandling.
Bordellmammas visor spotify

Diskrimineringslagen skolan biolog jobb skåne
marlene eriksson blogg
humanistiska fakulteten lund
ingen manniska ar en o
pira hylla
ikea saljan countertop

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Vux

(Skollagen 6 kap8§, Diskrimineringslagen 3 kap16§). De flesta  Det finns lagar som ska se till att alla barn mår bra i skolan, två av dem är skollagen och diskrimineringslagen. Enligt barnkonventionen har du också rättigheter  behandling enligt Skollagen (6 kap) samt mot diskriminering enligt Diskrimineringslagen. Planen gäller både för skolan och fritidshemmet.