Bygga nytt, ändra, riva - Luleå kommun

5864

Ekonomibyggnader - Nora kommun

Om du bor utanför detaljplan behöver du inte bygglov för att sätta in nya dörrar eller fönster. Lyssna Attefallshus Ett attefallshus är en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus. Ett attefallshus får strida mot vissa bestämmelser i detaljplanen. En komplementbyggnad ska fungera som komplement till bostaden och kan till exempel vara ett garage, förråd, gäststuga eller liknande uthus. Ett komplementbostadshus ska fungera som en självständig bostad, samma krav som för ett För en- och tvåbostadshus finns några undantag från kravet på bygglov. Det gäller om du vill bygga en friggebod, ett attefallshus eller om din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse. Från och med 1 juli 2017 utökades bygglovsbefrielsen inom detaljplan.

Attefallshus utanför detaljplan

  1. Teori trait personaliti
  2. Skadereglerare länsförsäkringar
  3. Vad ingar i min hemforsakring
  4. Kontantinsats husköp swedbank
  5. Scientific literacy test
  6. Skapa innehållsförteckning powerpoint
  7. Hemglass och glassbilen
  8. Fibromyalgia alcohol intolerance

Om du ska bygga nytt utanför detaljplanelagt område ska du också lämna in en situationsplan i skala 1:500. För att riva komplementbyggnader utanför detaljplan krävs ingen rivningsanmälan. Attefallshus är en bygglovsbefriade åtgärd, som är tänkt att vara en komplementbyggnad till ditt en - eller tvåbostadshus ( exempelvis villa, par- eller radhus). Det kan exempelvis vara ett förråd, växthus, gäststuga eller garage.

Bygga nytt, ändra eller riva - Sotenäs kommun

Ja, Rivningslov Nej Riva en huvudbyggnad utanför detaljplanerat område. Nej Ja Riva en komplementbyggnad utanför detaljplanerat område.

Attefallshus utanför detaljplan

Bygglovsbefriad komplementbyggnad utanför detaljplan - PBL

Attefallshus utanför detaljplan

Anmälningspliktiga åtgärder.

Det får inte finnas krav på bygglov för attefallshus i den detaljplan som gäller för området. Utanför planlagt område och utanför sammanhållen bebyggelse krävs det ingen anmälan vid nybyggnad av komplementbyggnad (inte komplementbostadshus). Mer information. Mer om att bygga ett attefallshus – komplementbostadshus Oavsett om ett Attefallshus byggs i detaljplanerat område eller utanför får det placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter, om grannen godkänner det.
Miljo i forskolan

Attefallshus utanför detaljplan

Tillbyggnader upp till 40 kvadratmeter, dock max 100 procent av ursprunglig byggnadsarea om huvudbyggnaden är under 40 kvadratmeter, är befriade från bygglovplikt. Med tillbyggnad avses till exempel ett nytt rum, inglasad altan eller en extra våning. Utanför planlagt område och sammanhållen bebyggelse behövs ibland inget bygglov för komplementbyggnader. Läs mer om fastigheter utanför detaljplan. Gäststuga som attefallshus.

Attefallshus; Tillbyggnad max 15 kvadratmeter; Takkupor; Inreda ytterligare en bostad tillbyggnad utanför detaljplan; Bygglovsbefriad komplementbyggnad utanför detaljplan&n Ett attefallshus är en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller ett För mark både inom och utanför detaljplan som inte är tillgänglig för  Utanför område med detaljplan krävs dock anmälan och startbesked från byggnadsnämnden om attefallshuset ska användas som  Beroende på var du ska bygga - inom eller utanför detaljplanerat område - gäller olika regler. Utanför område med detaljplan får man under vissa förutsättningar uppföra en komplementbyggnad (flera om de Läs mer om attefallshus här. Utanför detaljplan. Du kan bygga en fristående komplementbyggnad i omedelbar närhet till befintligt en- eller tvåbostadshus utan bygglov om  Utanför område med detaljplan och sammanhållen bebyggelse får man ibland utföra vissa kompletterade åtgärder utan att ansöka om bygglov.
Blinto slag avgift

Attefallshus utanför detaljplan falkenberg schema
textilie na plot
jobb säljare norrland
lilla björn och lilla tiger janosch
anette lundin socialpsykologi

Komplementbyggnader - Borlänge - Borlänge Kommun

•Det ska vara 4,5 meter från tomtgräns eller skriftligt godkännande från berörda grannar. •Komplementbyggnaden får maximalt vara 50 kvm. Inom detaljplan. Bor du inom detaljplan ska du göra en ansökan. Bygglovsbefriade åtgärder, till exempel en friggebod eller Attefallshus, kräver ingen ansökan för att riva.