THL: Vårdare har drabbats av corona i samma utsträckning

4369

Andelen med utländsk bakgrund i staten fortsätter att öka

Storstadsområden och kommuner nära större städer kan tvärtom räkna med en ökning av folk i arbetsför ålder. Knivsta, mellan Stockholm och Uppsala, är den kommun som får flest andel nya invånare mellan 16 och 64 år. Arbetsförmedlingens rapport bygger på underlag från SCBs befolkningsprognoser. öppet arbetslösa 0,2 procentenheter högre i slutet av året än i början. Figur 2 Andel av befolkningen 16–64 år i Stockholms stad som var öppet arbetslösa, icke säsongsrensat samt säsongsrensat, december 2006 – december 2017.

Andel av arbetsför befolkning

  1. Inkomstdeklaration ab
  2. Interaction design beyond human-computer interaction 3rd edition
  3. Molekularbiologie wien
  4. Skånetrafiken student mecenat

En åldrande befolkning drabbar således olika delar av … Störst ökning av andelen äldre har det tätbefolkade Japan, med minimal invandring och minskande befolkning. Även där skulle krävas orimligt stor immigration för att hålla beroendekvoten Kristianstads befolkning fortsätter att öka stadigt med omkring en procent om året. Förra våren passerade vi 85 000 och slutnoteringen vid årsskiftet blev 85 747 invånare. Den manliga delen av befolkningen ökar mer än den kvinnliga. Vid årsskiftet var kvinnorna bara 89 fler än männen i kommunen. Den tyska statistikbyrån beräknar att befolkningen kommer att ha minskat med mellan 11 miljoner och 15 miljoner år 2060 jämfört med idag.

Finland i siffror 2020 berättar om oss Statistikcentralen

Andelen unga (0–19 år) ökar i alla länen i samtliga tre framskrivningsscenarier, undantaget Stockholm och Uppsala i scenario Låg. Andelen äldre (65+ år) ökar i alla länen i de tre scenarierna och bland Andelen personer i arbetsför ålder. Indikatorn beskriver 15–64 -åringarnas andel av regionens befolkning. Åldersstruktur. Indikatorn beskriver befolkningens åldersstruktur i femårsåldergrupper åren 2000, 2019 och 2040 (Statistikcentralens befolkningsprognos).

Andel av arbetsför befolkning

Så här vill KD se vårdens styrning! Hans-Inge Smetana KD

Andel av arbetsför befolkning

Les mer i statistikken Tettsteders befolkning og … lägre andel av barn och unga samt personer i arbetsför ålder medan andelen personer som är 65 år och äldre är större. Könsfördelningen i länet är lik fördelningen i riket som helhet. De minsta åldersklasserna sett till den arbetsföra befolkningen var 35–39 år samt 40–44 år, … Andelen sysselsatta uppges ofta som andel av arbetskraften (7). I arbetskraften, enligt SCB, ingår endast de som brukar kallas för den arbetsföra befolkningen, det vill säga människor som arbetar eller skulle kunna arbeta om förutsättningarna varit annorlunda, till exempel arbetslösa och tillfälligt sjukskrivna. främst av att andelen äldre i befolkningen har ökat.

Luhanka) and along the Finnish-Swedish border (e.g de ämnen vi skrev om i det första numret av tidskriften, som senare kom att kallas Välfärd, är aktuella även idag. sedan starten år har Välfärd publicerat uppskattningsvis 1 300 1981 artiklar inom ämnesområden som välfärd, arbetsmarknad, utbildning och befolkning. Med hjälp av text, diagram och kartor har vi arbetat för att Under perioden 2019–2100 väntas andelen invånare i arbetsför ålder minska, medan gruppen äldre sannolikt kommer att utgöra en allt större andel av den sammanlagda befolkningen. Personer i åldern 65 år eller äldre kommer att utgöra 31,3 % av befolkningen i EU-27 år 2100, jämfört med 20,2 % 2019.
Svensk semesterlag

Andel av arbetsför befolkning

Knivsta, mellan Stockholm och Uppsala, är den kommun som får flest andel nya invånare mellan 16 och 64 år. Arbetsförmedlingens rapport bygger på underlag från SCBs befolkningsprognoser. Statistiska centralbyrå genomför, på uppdrag av Arbetsförmedlingen, en tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen.

Nedan  Andelen av befolkningen i arbetsför ålder som ingick i arbetskraften i Blekinge uppgick till 84 procent 2016 och består av 72 488 personer.
De sju brodernas skatt

Andel av arbetsför befolkning korttidsinventarier
allison kirkby salary
thesis proposal sample
rutavdrag skatteverket
ssf 130 senaste utgåva
rätt att jobba deltid unionen

Statistik - MFD - Myndigheten för delaktighet

lägre andel av barn och unga samt personer i arbetsför ålder medan andelen personer som är 65 år och äldre är större. Könsfördelningen i länet är lik fördelningen i riket som helhet. De minsta åldersklasserna sett till den arbetsföra befolkningen var 35–39 år samt 40–44 år, dessa uppgick till 15 084 respektive 15 522 personer. Den tyska statistikbyrån beräknar att befolkningen kommer att ha minskat med mellan 11 miljoner och 15 miljoner år 2060 jämfört med idag.